Kerkdienst - Laatste zondag Kerkelijk jaar / koffiedrinken / KND/XL

24-11-2019 - 09:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Voorganger: Ds. Hinke Post uit Dronrijp

Organist: Tjeerd Lautenbach

Collecte: 1e coll. Kerk

              2e coll. PKN Pastoraat

Locatie:

Kruiskerk