Edukans Uniecollecte 14 oktober t/m 26 oktober 2019

Info:

De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum eo. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in India
Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Verbetering van Onderwijs in India
Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig!
De positie van meisjes in India is lastig. Ze worden vaak thuisgehouden of moeten eerder met school stoppen om te trouwen. Met extra aandacht op seksuele voorlichting willen we schooluitval door kind huwelijken verminderen. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes.
Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen lesgeven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Dit geeft ze handvatten om lastige onderwerpen als kind huwelijken en tienerzwangerschappen met hun leerlingen te bespreken.
Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt. U kunt ons aan de deur verwachten tussen 14 en 26 oktober.
Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité.

Locatie:

Berltsum