Vergadering kernteam Samenleving

10-10-2019 - 19:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Deze vergadering staat in het teken van de nieuwe onderwijsvisie.

De concept-onderwijsvisie zal op 12 november 2019 in het kernteam worden besproken. Hieraan voorafgaand zullen op 10 oktober 2019 de beleidsuitgangspunten worden besproken die in de visie moeten worden uitgewerkt.
Tijdens deze bijeenkomst gaan raadsleden en het onderwijsveld samen in gesprek over de gekozen beleidsuitgangspunten. De vergadering is openbaar en het is mogelijk om in te spreken over de voorliggende notitie. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

AGENDA:
1. Opening en welkom door voorzitter Wietske van der Veen
2. Presentatie achtergronden en inhoud
3. Onderling gesprek over de inhoud met het onderwijsveld
4. Inspreken publiek
5. Bespreken beleidsuitgangspunten door raadsleden. (toewerken naar conclusie: Zijn dit de
uitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de visie?)


De stukken voor de vergadering kunt u vinden op www.waadhoeke.nl/gemeenteraad. Via een directe link komt u
dan bij een vergaderkalender waar u de stukken kunt bekijken, of de vergadering kunt volgen via de livestream.

 

Locatie:

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker