Ophalen snoeiafval

Info:

De gemeente Waadhoeke haalt in 2019 op de volgende data de takken in Berltsum op:


23 oktober en 18 december.

Uiterlijk twee werkdagen voor het afhalen moeten de takken gemeld worden via Omrin 0900-2100215 of via de afval app van Omrin.

Alleen door aanmelding worden de takken afgehaald.

Locatie:

Berltsum