Verkoopactie Fryske boeken i.s.m. AFUK

Info:

Stichting Documentatie Centrum ‘De Grúsert’ Berltsum komt vrijdagavond 14 september en
zaterdagmorgen 15 september bij alle inwoners van Berltsum langs om Friese boeken
te verkopen. Een gedeelte van de opbrengst is voor het Documentatie Centrum.