Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Nelis syn lot!

18-03-2018 - 15:00:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Stel dat iemand in uw dorp de Lotto heef gewonnen maar iedereen tast in het duister over wie de winnaar is. In het dorp Terpwert is dit het geval en de bewoners gaan op zoektocht uit en niemand vertrouwt elkaar meer. Er kan dit jaar lekker gelachen worden. Komt dus allen kijken! Saignant detail: Tijdens de verloting is er een bijzondere hoofdprijs te winnen!

Locatie:

' t Heechhout Berltsum

Entree:

10,00