Cultuurhistorische Fietsroute

Een aantal jaar geleden is de Cultuurhistorische Fietsroute ontwikkeld. Deze leidt u door een gebied met grote cultuurhistorische waarden. Ook zonder enige historische kennis kunt u genieten van deze fietstocht die langs prachtige dorpen en mooie staten en stinsen loopt. De gehele fietsroute wordt bewegwijzerd door bordjes met oude fiets en richtingspijl.

De Cultuurhistorische Fietsroute door de Gemeente Menaldumadeel is een initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen.

De route staat duidelijk beschreven in een boekje, welke te verkrijgen is bij Willie Runia, Fûgelsang 18 te Berlikum. Via onderstaande link kunt u de tekst digitaal bekijken.

 
Downloads
Cultuurhistorische Fietsroute