Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier (DODO)

Over Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier (DODO)

Sinds 2014 is de van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier ontstaan.

De Stichting bezit een vermogen wat afkomstig is van de Coöperatieve Spaarbank 'Berlikum' B.A. Dit vermogen is vanaf 1994 tot en met 2014 ondergebracht bij de Friesland Bank B.A. welke de jaarlijkse donatie verzorgde aan de Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier in die periode. Door overname van de Friesland Bank B.A. door de Rabobank is dit vermogen weer vrij gekomen voor de in 2014 opnieuw opgerichte stichting:

Doel van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier:

Het financieel steunen van in Berltsum en Wier gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur der stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het culturele leefklimaat van de bewoners van de dorpen Berltsum en Wier.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste uit zeven leden. Het bestuur bestaat nu uit:

de heer A. Knol (voorzitter);
de heer D. Miedema (penningmeester);
mevrouw J. Terpstra-Hylkema (secretaris);
mevrouw E. de Vries (algemeen bestuurslid);
de heer A. Hoekstra (algemeen bestuurslid);
mevrouw J. Smits-Bijland (algemeen bestuurslid)

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina op deze website, ga naar de Homepagina, kies het kopje "voorzieningen"  daarna Fondsen en vervolgens "st. Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier.

Wat is er te doen bij Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier ?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten