Nieuws

Jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Gepubliceerd op: 21 mei 2019 13:30
U hebt er vast wel eens iemand over gehoord, de stichting Dodo. Dodo is in de volksmond de afkorting voor: Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Prijzenregen voor fanfare OpMaat.

Gepubliceerd op: 20 mei 2019 12:17
Zaterdag 18 mei 2019 deden we mee aan het Gouden Spiker Festival te Ureterp. Ons eerste deelname aan een festival met onze nieuwe dirigent Gatse Hylkema.

Lytse Buorren weer tweerichtingsverkeer

Gepubliceerd op: 20 mei 2019 12:09
De Lytse Buorren is weer tweerichtingsverkeer. Ook treedt nu de algemene verkeersregel door deze verandering in werking: verkeer van rechts heeft voorrang.

GB, VVD en FNP in Waadhoeke willen realisatie ouderenhofje Berltsum

Gepubliceerd op: 17 mei 2019 10:18
De fracties van Gemeentebelangen, FNP en VVD in gemeente Waadhoeke nemen het initiatief om de realisatie van het hofje voor ouderen in Berltsum mogelijk te maken. A

150 jaar christelijk Onderwijs Berltsum

Gepubliceerd op: 16 mei 2019 10:12
150 jaar Christelijk Onderwijs Berltsum Dinsdag 28 mei vieren we het 150 jarig bestaan van het Christelijk Onderwijs in Berltsum

Het eerste coöperatieve zonnestroomproject gaat van start.

Gepubliceerd op: 16 mei 2019 09:54
De Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier wil verduurzaming realiseren door samen met dorpsbewoners energieprojecten uit te voeren. 

Stratenvolleybal toernooi Berltsum 2019

Gepubliceerd op: 12 mei 2019 19:54
Voor de 32 e keer organiseert Volleybal Vereniging Berltsum het jaarlijkse stratenvolleybal toernooi!! en wel op, vrijdag 21 juni a.s. vanaf 18.30 uur op het kaatsveld van Sportcomplex de Koekoek.

Groene Kruis: medewerker gevraagd!

Gepubliceerd op: 12 mei 2019 19:47
Het Groene Kruis vraagt met spoed een medewerker voor de uitleen! De tijden zijn in overleg ongeveer 2 a 3 keer een half uur per week. Tel. informatie: Jantsje Anema voorzitter Groene Kruis 06-23392879      

14e Lytse Doarpen Rintocht

Gepubliceerd op: 11 mei 2019 14:16
Op zaterdag 11 mei 2019 was de Lytse doarpen rintocht. De start en finish is elk jaar uit een ander dorp vanuit de gemeente Waadhoeke. Zoals de naam al aangeeft gaat deze tocht langs enkele kleine dorpen. Na de herindeling van Littenseradiel we...

Foto's bestellen?

Zoeken

Agenda

Plaats: Berltsum / Kruiskerk
26-05-2019 om 09:30
Plaats: de fugelsang; Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
28-05-2019 om 15:00
Plaats: Berltsum
30-05-2019 om 10:00
Plaats: Berlikum
31-05-2019
Plaats: Berltsum / Koepelkerk
02-06-2019 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten