Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal "It Hûnenest"

Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berltsum
Telefoon: 0619-94 72 85

 

De peuterspeelzaal is een onderdeel van Stichting Kids First Peuteropvang.

Oedsmawei 24 D
9001 ZJ Grou
Telefoon 088-035 04 00
Email: info@kidsfirst.nl
Website: www.kidsfirst.nl

Opgave kan vanaf 1 jaar en 6 maanden via de site: www.kidsfirst.nl of bij de peuterspeelzaal. Plaatsing is vanaf 2 jaar.

Openingstijden:
groep 1:  dinsdagmorgen en donderdagmiddag 
groep 2:  dinsdagmiddag en donderdagmorgen
groep 3:  maandagmiddag en woensdagmorgen

Op maandagmorgen en vrijdagmorgen is er de mogelijkheid voor kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben om nog 2 dagdelen extra te komen
(VVEgroep).

Leiding:
Annette Tuinenga, Ankie Jagersma, Marijke Boersma en Barbara Scheper
Groep 1: Annette, Marijke en Barbara
Groep 2: Annette, Ankie en Barbara
Groep 3: Ankie en Marijke
Opstapgroep woensdagmiddag: Marijke
VVE groep: Annette en Barbara

 

Zoeken

Agenda

Plaats: hele dorp
20-11-2017
Plaats: Bibliotheek Sint Annaparochie
24-11-2017 om 09:30
Plaats: Berltsum / Tichelersdyk
25-11-2017
Plaats: Kruiskerk
26-11-2017 om 00:00
Plaats: Berltsum
01-12-2017 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter: