De Pôlle

Nieuwe straatnamen in Berlikum vastgesteld

Menaldum, september 2009:
In Berlikum wordt binnenkort gestart met de aanleg van het plan De Pôlle. Er is door Stichting Berlikumer Belangen een voorstel gedaan met de straatnamen ‘De Pream’ en ‘De Snik’. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 18 augustus 2009 dit voorstel vastgesteld. De straatnamen zijn door SBB gekozen omdat dit uitbreidingsplan vroeger een onderdeel was van de varende veiling. Dit gegeven is aangegrepen om de straatnamen te zoeken in historische scheepsnamen. De schepen ‘De Snik’ en ‘De Pream’ hebben daadwerkelijk een rol bespeeld bij het vervoer van aardappelen en groenten vanaf de veiling.
(bron Ynformaasje gemeente Menaldumadeel, nr. 16 2009)

 

 

Woningbouwproject “De Pôlle” Berlikum voorziet in behoefte. Eenheid in verscheidenheid.

(Klik voor meer informatie OCP Berlikum)

Na jarenlange voorbereiding zijn de eerste stappen van het woningproject “De Pôlle” te Berlikum gezet.

In augustus is De Waard Makelaars de verkoop van de acht vrije kavels gestart, daarna volgen de projectwoningen. De woningen zijn ontworpen door Johan Sijtsma Architectenteam en worden gebouwd door Bouwbedrijf Lont en Aannemingsmaatschapij Friso. Aan de kwaliteit van de nieuwe woonwijk is zeer veel aandacht besteed.

Voor De Pôlle wordt zorgvuldigheid en eenheid in verscheidenheid nagestreefd. Rond en in de wijk worden waterpartijen aangelegd. Het project bestaat uit rijen-, halfvrijstaande- en vrijstaande woningen. Ook voor starters zijn de woningen zeer geschikt, mede door de gunstige prijsstelling.

 

De Pôlle / algemeen

Verhoeve Project Participatie heeft samen met Bouwbedrijf Lont te St. Annaparochie en Bouwbedrijf Friso ontwikkelingscombinatie De Pôlle opgericht (O.C.P. BV). Deze samenwerking heeft als doel om een voormalige glastuinbouwlocatie en veilingterrein, gelegen in Berlikum (Friesland), te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.

In een vervolgfase zal het voormalige veilingterrein worden ontwikkeld. Ook deze herontwikkeling is een goed voorbeeld van een project waarbij VPP, met de inzet van overige werkmaatschappijen van de Verhoeve Groep, zorgen voor een integrale aanpak. Verhoeve Milieu verzorgt de uitvoering van de noodzakelijke bodemsanering en Verhoeve Groep Noord maakt de locatie bouwrijp en legt de infrastructuur aan.

Het gehele project zal enkele jaren in beslag nemen.

(bron: website Verhoeve Groep)

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Doopsgezinde Vermaning Berltsum
18-02-2018
Plaats: Ioannis Teatertsjerke in Wier
25-02-2018 om 15:00
Plaats: Berltsum, dagcentrum Berlinga State
28-02-2018 om 14:00
Plaats: hele dorp
02-03-2018 om 18:00
Plaats: It Heechhout
05-03-2018 om 19:30

Volg ons op Facebook of Twitter: