Terug naar Nieuws.

Vergadering Commissie Sociaal Domein

 

In dit bericht treft u de agenda en het verslag voor de vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 11 april 2017 aan.


Alle andere stukken kunt u vinden op het internet site van de gemeente. Te vinden via: www.menameradiel.nl, Raadsvergaderingen (recht op scherm), vergaderkalender, etc.

 


Agenda Commissie Sociaal Domein 11 april 2017

 


Beslutelist fan de gearkomste fan de Kommisje Sosjaal Domein Menameradiel 8 novimber 2016