Terug naar Nieuws.

Stremming en verkeershinder Kleasterdyk en busomleiding

 

Maandag 09 en 10 oktober (stremming):
Kleatserdyk (binnen de bebouwde kom) te Berltsum is gestremd tussen maandag 09 oktober 2017 - 6:00 uur tot en met 10 oktober 2017 - 24:00 uur.
Omrijden kan via het Industrieterrein Berltsum West via de wegen De Ofslach en de Tichelersdyk. Zie de bijlage voor de exacte locatie.

Maandag 16 oktober t/m 20 november (1/2 wegafzetting/verkeershinder):
Kleatserdyk (binnen de bebouwde kom) te Berltsum voorzien van ½ wegafzetting vanaf maandag 16 oktober 2017 - 7:00 uur en zal naar verwachting circa 6 weken duren.
Omrijden kan via het Industrieterrein Berltsum West via de wegen De Ofslach en de Tichelersdyk. Zie de bijlage voor de exacte locatie.