Terug naar Nieuws.

Provinsje Fryslân steunt MFC Berltsum met € 125.000

De provinsje Fryslân geeft een bijdrage van € 125.000 om het MFC in Berltsum te realiseren.   

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook 

regionale voorzieningen