Terug naar Nieuws.

Prachtig stuk over de afscheidskrant van gemeente Menameradiel in het Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 6 oktober jl. stond een prachtig stuk over de afscheidskrant van gemeente Menameradiel. Lees hieronder het stuk!

 

Bijzondere dorpsverhalen in afscheidskrant Menameradiel

Menaam - Met een speciale huis-aan-huiskrant voor inwoners sloot de gemeente Menameradiel gisteren Us Jier 2017 af. Voor één keer werkten de redacties van dorpskranten samen. Ze hebben er een bewaarexemplaar van gemaakt.
Bij Boksum vochten de Friezen tegen de Spanjaarden, Dronryp maakte naam met Eise Eisinga, Slappeterp had ooit de grootste Amerikaanse windmolen van de wereld en Berltsum stond eeuwen geleden als twaalfde stad op gelijke voet met Franeker.
Al die bijzondere verhalen zijn opgetekend en samengevoegd in de afscheidskrant van de gemeente Menameradiel. Vanaf 1 januari 2018 vormt Menameradiel samen met Franekeradeel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel de nieuwe gemeente Waadhoeke.
De afscheidskrant werd gistermiddag in het gemeentekantoor in Menaam gepresenteerd en wordt deze week huis aan huis verspreid in de hele gemeente. Het was de laatste publieksactiviteit die Menameradiel dit jaar onder de titel Us Jier 2017 organiseerde. Eerder konden de inwoners wandelen en kaatsen en was er een muzikaal feest, waaraan negen muziekverenigingen uit de gemeente meewerkten.
De afscheidskrant van Menameradiel is samengesteld door de redacties van de dorpskranten in de gemeente. Het was een idee van Dick Abma uit Berltsum, redacteur van de dorpskrant Op ‘e Roaster. Hij wilde dat de redacties met elkaar kennis maakten en voor één keer zouden gaan samenwerken. Het resultaat is een krant van 32 pagina’s. Elk dorp had twee pagina’s tot zijn beschikking.