Terug naar Nieuws.

persbericht 'voorstellen bode' De Laatste Eer

De Laatste Eer verwelkomt nieuwe bode
Fan wa bist ien en wêr komst wei?

Afgelopen 26 september namen we afscheid van Wimmie Wassenaar als bode van onze vereniging. Bij die gezellige en geslaagde bijeenkomst stelde Sybren Klaas Visser, 

 

onze nieuwe bode zich voor.

Sybren Klaas: “In het voetspoor van mijn vader was de patatfabriek aanvankelijk ook mijn toekomst. Na de “Suvelskoalle” in Bolsward kon ik daar direct beginnen. Mijn dienstplicht vervulde ik bij de Landmacht in Ede, waar ik opgeleid ben tot radiotelegrafist. Een half jaar maakte ik deel uit van de internationale vredesmacht in de Sinaï tussen Egypte en Israël. Daarna ben ik al snel bij de Marine Verbindingsdienst beland.

Na 15 prachtige jaren bij Defensie, keerde ik 11 jaar geleden terug naar de patatfabriek. Dit vanwege de gezinssituatie. Ik was intussen getrouwd met Gerbrig Postma en ons eerste kind was op komst. Nu hebben we drie kinderen: Sipke (10), Fokke (8) en Janneke (7).

Via de begraafplaatsadministratie die ik verzorgde, ben ik in verschillende functies gerold: van grafdelver tot onder andere reservebode van De Laatste Eer Oosterbierum Klooster-Lidlum. Zo ben ik inmiddels bij ruim 120 uitvaarten betrokken geweest.

Het bodewerk beviel mij zo goed, dat ik de opleiding “Uitvaartverzorger” bij Docendo heb gevolgd en ook de cursus ‘piëteitsvolle verzorging en eenvoudige restauratietechnieken’.

Wie ik voor jullie wil zijn
Wie ik voor jullie als bode wil zijn: een betrokken dorpsman, met als basis de tradities van dorp en kerk, bescheiden met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak en hart voor de mensen. Dag en nacht bereikbaar op het bekendgemaakte telefoonnummer, en wanneer ik even niet bereikbaar ben wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar mijn echtgenote, die werkzaam is als verzorgende IG in verzorgingshuis Nij Bethanie te Tzummarum en mij in deze functie bijstaat.”