Terug naar Nieuws.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

De vergaderingen zijn na de zomervakantie weer opgepakt. Wij hebben inmiddels alweer drie vergaderingen gehad. Twee reguliere en een vergadering met de gemeente Menameradiel.

 

Deze vergadering was met de nieuwe burgemeester en de twee wethouders. Enkele punten die wij met de gemeente hebben besproken zijn verkeersveiligheid, hondenpoepafvalbakken, duidelijkheid over de aanwezigheid van brandkranen naar aanleiding van de brand aan de Mulseleane, de burgemeester gaat dit persoonlijk oppakken, en onderhoud groen. Dit was het laatste overleg in deze samenstelling, want volgend jaar worden wij onderdeel van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Volgend jaar zal deze jaarlijkse vergadering wel een vervolg krijgen, maar dan wel op een andere manier.

Tijdens de reguliere vergaderingen hebben wij ook weer insprekers gehad. Dit ging oa over de veranderende rijrichting van de Buorren, de brand aan de Mulseleane en Bauck. Bauck was een succes en krijgt op diverse manieren nog een vervolg. Een docudrama, een kinderboek, een dvd en van de laatste voorstelling zijn opnamen gemaakt en deze worden rond de kerstdagen door Omrop Fryslân uitgezonden.

MFC – Berltsum
Zowel de stuurgroep als de vele werkgroepen (bouw, communicatie, etc.) verzetten nog altijd veel werk. Dit gebeurd niet allemaal in het zicht maar veelal op de achtergrond. Enorm mooi om te zien is dat. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. De werkgroepen soms nog frequenter. Vele vrijwilligers zijn in de weer om van het MFC een succes te maken. Een enorm voorrecht is het om deel uit te mogen maken van zo een groep enthousiaste Berltsummers. Dag voor dag komen wij een stukje dichterbij de daadwerkelijke opdracht tot bouw en realisatie.

zie meer bijlage>>>