Terug naar Nieuws.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

De laatste vergadering van SBB voor de zomervakantie is weer geweest. In de maanden juli en augustus heeft SBB geen vergadering.

 

Als SBB hebben wij het gehad over het plan van de FNP om tiny houses te gaan plaatsen in onze gemeente.
SBB is positief over dit plan als de tiny houses voor jeugd/starters zijn bedoeld. Verder is besproken de herinrichting Molestrjitte/Bûterhoeke en
de plannen voor de Buorren. Ook de plannen omtrent het Multifunctioneel Centrum worden regelmatig besproken.
Het team wat zich bezig houdt met het MFC is druk met de subsidies bezig, hiervan zijn een aantal nu gehonoreerd.
De activiteitencommissie laat veel van zich horen, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Pepermunt actie, 
loterij tijdens de kermis, een muziekavond etc. Door de pr commissie is er altijd leven in de brouwerij.

Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk doen.
De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@Berltsum.com.

Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur.
Hebt u ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur
dit is altijd het eerste punt van onze vergadering. De eerstvolgende vergadering is 4 september 2017.