Terug naar Nieuws.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Op donderdag 30 maart hebben wij onze jaarvergadering gehad in It Heechhout. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn er 2 presentaties geweest.

 

De eerste van Sijbe Joostema ging over het Theaterspektakel Bauck! dat op 30 juni, 1, 5, 7, 8, 12 en 14 juli zal worden opgevoerd in het Hemmemapark. De tweede van Karina de Vries ging over de resultaten en het vervolg van de opborrelavond van Berltsum Actief in januari 2017.


Op www.berlikum.com/SBB/Jaarvergadering kunt u de notulen van deze vergadering vinden. Evenals het financieel jaarverslag 2016 en het jaarverslag 2016.

Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk doen. De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@Berltsum.com.

Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd het eerste punt van onze vergadering. De eerstvolgende vergadering is 8 mei 2017.