Terug naar Nieuws.

Nieuwjaarsconcert Opmaat op zondagmiddag 10 december in doarpshûs 't Heechhout

Na de brand van 15 juli jl. hebben wij als Muzykferiening OpMaat Berltsum de draad weer opgepakt. Dit alles is gelukt door alle hulp die wij van iedereen hebben mogen ontvangen. We kijken weer met een positieve blik vooruit.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun die we hebben gekregen op wat voor manier dan ook. Dit willen wij doen door het organiseren van een Najaarsconcert.