Terug naar Nieuws.

Leerlingen De Fûgelsang uit Berlikum maken kennis met handicap en sport

Groep 7/8 van CBS De Fûgelsang uit Berlikum doet mee aan een clinic (S)Cool on Wheels. Docent Rob Boskeljon van Sport Fryslân vertelt in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. 

 

Daarna ervaren de leerlingen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leren omgaan met de rolstoel en gaan basketballen.

Wat is een handicap? Ben je anders met een handicap? Leef je een ander leven? Het omgaan met mensen met een
handicap roept bij leerlingen in het basisonderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid en onwetendheid op. (S)cool
on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen kinderen meer
begrip voor mensen met een handicap.
Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd en
gecoördineerd door Sport Fryslân. Ook de Buurtsportcoaches zijn betrokken bij dit unieke project.


Over Sport Fryslân
Bijna één op de drie Friese inwoners beweegt te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 inactieve
Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en
maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag
voor een vitaal Fryslân.


Uitnodiging
We nodigen u graag uit om bij de clinic (S)Cool on Wheels aanwezig te zijn en een kijkje te nemen hoe de leerlingen
kennismaken met gehandicaptensport. De theorie- en praktijkles zijn op:
Donderdag 7 december 2017:
Les Tijd Docent Assistent School Groep
Theorie   08.30-09.30 uur    Rob               CBS De Fûgelsang Groep 7/8
Praktijk   10.00-11.00 uur    Rob & Harry   Ds. van Eijck van Heslingastr.1Berlikum