Terug naar Nieuws.

Informatie gebiedsteam Waadhoeke, regio Menameradiel, Littenseradiel

Het Gebiedsteam biedt hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners van de gemeente Waadhoeke, regio Menameradiel, Littenseradiel.

 

Het team kan u ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor al uw vragen die te maken hebben met het sociale domein zoals: meedoen in de samenleving/ participatie/ financiën/ zorg/ onderwijs/ bewegen/ voorzieningen en hulpmiddelen/dagbesteding/ (vrijwilligerswerk)/ gezin en relatie. Het Gebiedsteam is er voor alle inwoners van de
gemeente.


Inloop spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke, regio Menameradiel, Littenseradiel. Medewerkers van het Gebiedsteam zitten vanaf heden lokaal gevestigd in verschillende dorpen:
Menaam/Slappeterp – iedere dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 gemeentehuis Menaam
Dronryp/Skingen – iedere dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 MFA Dronryp
Berltsum/Wier – iedere dinsdagochtend van 09.00 – 11.00 Groene Kruis gebouw Berltsum
Marsum – iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 Nij Franjum Marsum

Kom gerust langs om vragen te stellen/kennis te maken.

*Nader bericht over de start van het inloopspreekuur voor de volgende dorpen:
Deinum/Boksum/Blessum & Beetgum/Beetgumermolen/Engelum & Baaium/ Spannum/ Winsum/ Welsryp volgt z.s.m.

** in de schoolvakanties vervallen de spreekuren in de dorpen.


Telefoon: (0518) 45 23 46
E-mail: info@gebiedsteammenameradiel.nl