Terug naar Nieuws.

EHBO + AED cursus 100% afgerond

Berltsum – In Januari zijn we begonnen met een beginners cursus EHBO + AED in de doopsgezinde kerk in de vermaningstrjitte, met 5 cursisten, deze is in april afgesloten met een examen.

 

Het examen is op 18 april in één keer goed afgelegd, dus een 100 % score.
De geslaagden zijn : Petra Weijer ( Minnertsga ), Douwine Bom ( Leeuwarden ), Tjitske Groeneveld ( ST. Jacobiparochie ), Tjibbe Dijkstra (St Anneparochie) en
Margarette Hiemstra ( Berltsum), en stond onder leiding van de instructrice Evelien Fluit.
De diploma’s zijn uitgereikt op de manege Japero te Berltsum , zie de foto.
Wilt u ook net als de vorige kandidaten een EHBO + AED diploma behalen, dan kunnen we bij voldoende deelname
(min 10 personen) weer een nieuwe EHBO + AED beginners cursus starten.