Terug naar Nieuws.

500 jaar bestuur in Menameradiel

Een gemeente heette heel vroeger grietenij. Van oudsher stond een grietman aan het hoofd van een grietenij. De grietman was altijd afkomstig uit een familie van adel.

 

De familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg was zo’n familie. Van 1729 tot 1858 kwamen alle grietmannen uit deze familie. Deze familie woonde in de state Groot Terhorne in Bitgum.

In 1795 kwamen de Fransen in ons land. Toen werd ook de grietman afgezet. Het bestuur kwam in handen van een college van meerdere personen.

In 1811 werd ons land een onderdeel van het Franse keizerrijk. De grietenij Menaldumadeel verdween. Het gebied van de voormalige grietenij werd opgesplitst in vier gebieden, marieën genaamd. De vier marieën waren: Berltsum, Dronrijp, Marssum en Menaldum. In 1816 veranderde alles weer. Menaldumadeel werd weer een grietenij.

Bent u Us M Slimmerik? Doe mee aan de quiz.

Wie was de winnaar van de gemeenteraadsverkiezing van 17 juni 1931? is bijvoorbeeld een vraag uit de Us M Quiz. Een pittige (geschiedenis) quiz in drie delen. Doe mee. We dagen u uit!

Meedoen aan deze quiz is een zoektocht naar ús antwoorden binnen Menameradiel vanaf de tijd van de Grietmannen. Een soort 'wist u dat reis' met stokoude wetenswaardigheden. Aan u om het stof eraf te blazen. En wie weet kijken we toch weer recht in de toekomst. Wie zal het zeggen?

Nieuw deel M Quiz

Steeds tegelijk met de opening van een nieuwe tentoonstelling bieden wij een nieuw deel van de M quiz aan. Die kunt u hier (356.53 KB) downloaden op deze pagina of afhalen bij het gemeentehuis. Tijdens elke tentoonstelling vindt u ook een paar antwoorden op vragen uit de quiz.

Inleveren

Naast eeuwige roem als Us Slimmerik maakt u kans op een bijzonder leuke hoofdprijs. Lever daarvoor alle 3 delen tegelijk, volledig ingevuld, goed leesbaar uiterlijk 3 oktober 2017 in aan de balie van het gemeentehuis. Bij inlevering van Us M quiz ontvangt u sowieso onze tentoonstellingsspeld. Dat is al een verdienste.

Winnaar

De winnaar heeft alle of de meeste vragen goed. Zo simpel is het. Meer slimmeriken vinden wij niet erg, maar er is maar één hoofdprijs. Zijn er meer met dezelfde hoeveelheid juiste antwoorden, dan volgt er een trekking. Us M Slimmerik wordt in oktober bekend gemaakt tijdens de afsluiting van Us Jier 2017. Iedereen die Us M quiz inlevert is daarbij van harte welkom. Meer informatie volgt.

* Interne medewerkers gemeente Menameradiel zijn uitgesloten van deelname.

Us Jier is veel meer

Volg ons ook voor meer informatie, nieuws en (oude) filmpjes op Facebook.