Nieuws

November 2017
De provincie Fryslan geeft een bijdrage van 125.000 euro om het MFC te realiseren. Deze subsidie bestaat uit verschillende onderdelen. 75.000 euro is het maximale bedrag voor een dorpshuis voor een dorp met minder van 3000 inwoners. Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw werd er ook een subsidie van 50.000 euro toegekend.

Juli 2017
Inmiddels is ongeveer 75% van de aangevraagde subsidies toegekend. Het VSB fonds kende het MFC een subsidie van 30.000 euro toe. Het Oranje Fonds deed er een schepje bovenop met een subsidie van 40.000 euro. Tot slot draagt de Woningbouwvereniging Noordwest Friesland haar steentje bij met maar liefst 75.000 euro!