Financien

 

Stand van zaken MFC Berltsum per 17-12-2017 

Bouwkosten     € 1.737.500
Eigen werkzaamheden (inschatting)     € - 100.000
Verlaging aannamesom     € 0
Overdrachtbelasting     € 16.500
Ander onvoorzien     € 20.000
      ---------------
Stichtingskosten     € 1.674.000
       
Gemeente subsidie € 513.333  
Gemeente lening € 513.333  
Noordwest Fryslân subsidie € 75.000  
Provincie Fryslân subsidie € 125.000  
VSB subsidie € 30.000  
Oranjefonds subsidie € 40.000  
Rabo Coöperatie fonds subsidie € 1.500  
Div. activiteiten dorp (reeds binnen)   € 2.500  
    ---------------  
      € 1.300.666
      ---------------
      € 373.334
       
Mogelijkheden      
Btw voordeel op Horeca-deel btw voordeel € 104.132  
Btw voordeel "verhuur plus" activiteiten btw voordeel € 104.132  
Overige subsidiënten subsidie € 90.070  
    ---------------  
      € 298.334
      ---------------
      € 75.000
       
Actie stuurgroep / dorp en betrokkenen      
Crowdfunding: uitgifte certificaten in behandeling dorp  
Loterij in behandeling dorp en regio  
Stoelendans en helder glas in behandeling dorp  
Overige activiteiten dorp in behandeling dorp  
    ---------------  
      € 0
      ---------------
Saldo per 17-12-2017     € - 75.000

 

Doelstelling van de stuurgroep is om middels acties in en rond het dorp het ingeschatte tekort van € 75.000 te dekken.