>> Gemeenteavond PG Berltsum
't Centrum
24 april 2014 19:45
>> Koningsnacht
meer informatie volgt
25 april 2014 20:00
>> Koningsdag
meer informatie volgt
26 april 2014
>> Kerkdienst
Koepelkerk
27 april 2014 09:30
>> Kofjemoarn voor 55-plussers
Groene Kruisgebouw
30 april 2014 10:00
>> adverteren
>> kopij
>> contact
>> colofon
>> disclaimer

>> laatste editie
>> informatie
>> archief