Nieuws

Jeugtoaniel Berltsum spilet Alice yn Wûnderlân

Gepubliceerd op: 20 januari 2017 18:25
Op 3, 4 en 5 febrewaris stiet de jongerein út Berltsum net sa as oare jierren op’e planken yn it Heech Hout, mar spylje se op lokaasje!

Wie heeft kater Folkert gezien

Gepubliceerd op: 19 januari 2017 09:57
Heb je deze kat gezien, neem dan contact op met de eigenaars. Alvast bedankt voor de hulp.

Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum. Gewijzigd persbericht

Gepubliceerd op: 16 januari 2017 18:40
De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag 21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland. Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij.

Samengevat verkeers- en afvalverwerkingsplan ingediend bij gemeenteraad

Gepubliceerd op: 16 januari 2017 07:20
Op dinsdag 6 december stond een inloopspreekuur gepland in 't Centrum georganiseerd door de gemeente Menameradiel voor de bewoners van de Buorren. Het officiële overlegpodium van de gemeente met bewoners.

De Freule Kaatspartij in Wommels heeft een nieuw stichtingsbestuur

Gepubliceerd op: 16 januari 2017 06:04
In 2016 heeft de Keatsferiening Wommels ervoor gekozen, in samenspraak met een adviescommissie, om de organisatie van de bekende kaatspartij De Freule onder te brengen in een stichting. Deze stichting heeft sinds deze maand een bestuur gevonden

EHBO-vereniging Berlikum / Wier start nieuwe cursussen

Gepubliceerd op: 14 januari 2017 08:16
De EHBO-vereniging Berlikum / Wier is heel erg actief. De afgelopen maanden waren wij zichtbaar op diverse evenementen in de gemeente, maar ook daarbuiten. 

Berltsum foar Berltsum

Gepubliceerd op: 13 januari 2017 15:54
Het was weer hartverwarmend dat er zoveel producten werden gedoneerd door de Berltsumers.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Gepubliceerd op: 13 januari 2017 10:22
Op 14 november is het jaarlijks overleg van het college van burgemeester en wethouders met de vereniging van dorpsbelangen van de gemeente Menameradiel geweest. Hierbij zijn 2 bestuursleden van SBB aanwezig geweest.

Berltsumers Nieuwjaars (Op-) Borrelavond

Gepubliceerd op: 10 januari 2017 01:25
Uitnodiging voor alle inwoners van Berltsum!

Zoeken

Agenda

Plaats: 't Heechhout te Berltsum
20-01-2017 om 19:30
Plaats: Kruiskerk
21-01-2017 om 12:00
Plaats: Koepelkerk
22-01-2017 om 09:30
Plaats: Kruiskerk Berltsum
27-01-2017 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten