Nieuws

Maarten van der Weijden - A Miracle

Gepubliceerd op: 20 augustus 2018 19:36
Er zijn geen woorden voor!!! Wat een prestatie, wat een mensen, wat een beleving! Wat een topper !!! De foto's die van deze happening gemaakt zijn, zijn terug te vinden via de homepage, kopje foto's.   http://www.berlikum.com/ima...

Expositie Trije Friezen om Utens Willibrorduskerk Holwerd

Gepubliceerd op: 16 augustus 2018 14:01
Trije Friezen om Utens exposeren in Tsjerkepaad / Holwerd met landschappen, stadsgezichten (w.o. Koepelkerk Berltsum), paarden, portretten.

Geef je nu op voor Lekker in je vel

Gepubliceerd op: 16 augustus 2018 13:50
Fysiotherapie Jelle Eijzenga organiseert ook dit jaar weer Lekker in je vel voor 50-plussers. Op een speelse manier ben je lekker sportief bezig. Uit onderzoek blijkt dat, voor een goede gezondheid, een 50-plusser minimaal vijf keer per week een hal...

Afscheidsconcert Tjipke Pasma in het thema Hello Goodbye

Gepubliceerd op: 16 juli 2018 17:47
Zaterdag 14 juli 2018 nam Tjipke Pasma, na een dienstverband van 11 jaar, doormiddel van een mooi concert afscheid van muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum. 

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Gepubliceerd op: 11 juli 2018 12:59
Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de essentaksterfte worden aangepakt.

Groepsfoto De Klokken fan Berltsum

Gepubliceerd op: 09 juli 2018 10:17
De groepsfoto voor de laatste uitvoering van De Klokken fan Berltsum staat op de kaart van de provinsje fryslân. Daar staan alle projecten op die door de provinsje zijn ondersteund.

Wel een pinautomaat!!!

Gepubliceerd op: 07 juli 2018 19:50
Ondanks het bericht in de juni-editie van onze dorpskrant Op 'e Roaster heeft Poiesz Supermarkten ons gemeld dat er na de opening, woensdag 11 juli as., nog steeds kan worden gepint.

Koop Zonnepanelen met Duorsum Berltsum-Wier

Gepubliceerd op: 07 juli 2018 17:21
Het gaat nu snel! Al meer dan 65% van de zonnepanelen zijn verkocht. De laatste panelen moeten ook nog weg. Doe je mee? Voor meer informatie, lees de infoflyer en/of bezoek onze site www.duorsumberltsumwier.frl voor het laatste nieuws. &n...

In lette resinsje oer: 'De klokken fan Berltsum' ... Opera yn’e Buorren.

Gepubliceerd op: 06 juli 2018 12:03
Troch myn bėste freundinne Gats v.d. Meer waard ik útnoege om in pear dagen by har te kommen yn Berltsum. Myn widze stie yn it bakkershûs Buorren nr.194. 

Foto's bestellen?

Zoeken

Agenda

Plaats: Kruiskerk
26-08-2018 om 09:30
Plaats: Koepelkerk
02-09-2018 om 09:30
Plaats: It Heechhout
03-09-2018 om 19:30
Plaats: hele dorp
07-09-2018 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten