Nieuws

Provinciale manifestatie voor fietspad Wier-Berltsum-Menaam

Gepubliceerd op: 06 maart 2015 07:51
Op vrijdag 13 maart organiseert de Fietsersbond Fryslân een bijeenkomst waarbij Provinciale gedeputeerden uitgenodigd zijn in verband met de komende verkiezingen op woensdag 18 maart. De bijeenkomst zal gehouden worden bij Empatec, Gernierswei...

Bomenkap Bitgumerdyk

Gepubliceerd op: 04 maart 2015 21:42
Vandaag is er een groot aantal bomen gerooid op de Bitgumerdyk. Dit houdt verband met de vervanging van de riolering in de Slikkeleane, die via de Bitgumerdyk wordt aangesloten op de Bildtdyk. De riolering op de Bitgumerdyk loopt precies onder deze ...

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! Wat binne wy moai fuort

Gepubliceerd op: 11 februari 2015 19:20
A.s. vrijdag - en zaterdagavond speelt Elts syn rol het stuk: Wat binne wy moai fuort. Kaarten zijn te koop bij  REWI Fashion of aan de kassa.

200 Deelnemers aan de start van de Siepelloop in Menaam

Gepubliceerd op: 01 maart 2015 13:32
Sportvereniging had een dag na hun goed bezette algemene jaarvergadering waar organisator Jan Kooistra herkozen werd als secretaris en Michel de Krijger een spreekbeurt gaf over het merk POLAR de organisatie van 

Praktijkdag cursus fruitbomen snoeien

Gepubliceerd op: 01 maart 2015 10:40
28 februari was het een drukte van belang in het Hemmemapark, tijdens de praktijkdag van de cursus fruitbomen snoeien.

SamenLoop voor Hoop

Gepubliceerd op: 27 februari 2015 15:57
Dinsdag 3 maart is er een inspiratiebijeenkomst voor teamcaptains. De eerste van 3.  Teamcaptainavond, ’t beestje moet een naam hebben, maar de organiserende commissie Teamwerving ziet het breder.Deze bijeenkomst is:

Maitiidsmerk “Kleur en Fleur” in Wier

Gepubliceerd op: 24 februari 2015 22:28
Na een bezoek aan de Maitiidsmerk kan het niet anders of u kijkt nog meer uit naar het voorjaar. Het thema Kleur en Fleur staat daar garant voor. 

Oude pastorietuin

Gepubliceerd op: 22 februari 2015 19:33
In de oude pastorietuin in Berltsum kunt u nu weer genieten van de stinzenflora. In de tuin zijn nu aanwezig winterakonieten (Ayttablomkes), sneeuwklokjes en Italiaanse aronskelk (Arum Italicum). Straks bloeien nog de bostulp (wylde tulp), helmbloem...

Meesters en juffendag OBS Lyts Libben

Gepubliceerd op: 23 februari 2015 07:00
Wat hebben we vrijdag een mooie dag gehad op o.b.s. Lyts Libben.

Zoeken

Agenda

Plaats:
06-03-2015 om 18:00
Plaats: ' t Heechhout
06-03-2015 om 20:00
Plaats: Ioannis Teatertsjerke
07-03-2015 om 10:30
Plaats: ' t Heechhout
07-03-2015 om 20:00
Plaats: Koepelkerk
08-03-2015 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten