Nieuws

Afscheidsconcert Tjipke Pasma in het thema Hello Goodbye

Gepubliceerd op: 16 juli 2018 17:47
Zaterdag 14 juli 2018 nam Tjipke Pasma, na een dienstverband van 11 jaar, doormiddel van een mooi concert afscheid van muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum. 

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Gepubliceerd op: 11 juli 2018 12:59
Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de essentaksterfte worden aangepakt.

Groepsfoto De Klokken fan Berltsum

Gepubliceerd op: 09 juli 2018 10:17
De groepsfoto voor de laatste uitvoering van De Klokken fan Berltsum staat op de kaart van de provinsje fryslân. Daar staan alle projecten op die door de provinsje zijn ondersteund.

Wel een pinautomaat!!!

Gepubliceerd op: 07 juli 2018 19:50
Ondanks het bericht in de juni-editie van onze dorpskrant Op 'e Roaster heeft Poiesz Supermarkten ons gemeld dat er na de opening, woensdag 11 juli as., nog steeds kan worden gepint.

Koop Zonnepanelen met Duorsum Berltsum-Wier

Gepubliceerd op: 07 juli 2018 17:21
Het gaat nu snel! Al meer dan 65% van de zonnepanelen zijn verkocht. De laatste panelen moeten ook nog weg. Doe je mee? Voor meer informatie, lees de infoflyer en/of bezoek onze site www.duorsumberltsumwier.frl voor het laatste nieuws. &n...

In lette resinsje oer: 'De klokken fan Berltsum' ... Opera yn’e Buorren.

Gepubliceerd op: 06 juli 2018 12:03
Troch myn bėste freundinne Gats v.d. Meer waard ik útnoege om in pear dagen by har te kommen yn Berltsum. Myn widze stie yn it bakkershûs Buorren nr.194. 

Douwe van Dijk

Gepubliceerd op: 05 juli 2018 12:33
Douwe van Dijk: “As je je draai net fine kinne, dan geanne je op syk nei wêr't je draai dan wol is!”

Ga je mee naar ‘ De Stormruiter’ ? Activiteit voor jonge mantelzorgers op zondag 30 september

Gepubliceerd op: 29 juni 2018 15:56
Op zondagmiddag 30 september is er een matinee voorstelling van ‘ De Stormruiter’ in het WTC te Leeuwarden waarbij kaarten beschikbaar zijn voor jonge mantelzorgers uit de gemeente Waadhoeke. De Stormruiter is een weergaloos theaterst...

Kleiner wonen in Berltsum ontvangt bijdrage ‘Losse Fearren’

Gepubliceerd op: 23 juni 2018 19:16
Werkgroep kleiner wonen in Berltsum heeft een bijdrage mogen ontvangen van Losse Fearren. Daarnaast valt de werkgroep inmiddels onder de vleugels van Stichting Berltsumer Belangen(SBB). 

Foto's bestellen?

Zoeken

Agenda

Plaats: Koepelkerk
22-07-2018 om 09:30
Plaats: Kruiskerk
29-07-2018 om 09:30
Plaats: Koepelkerk
05-08-2018 om 09:30
Plaats: Kruiskerk
12-08-2018 om 09:30
Plaats: Koepelkerk
19-08-2018 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten