Kopij

Deze website heeft voeding nodig in de vorm van nieuws- en agendabijdragen.

Enerzijds is onze dorpskrant Op 'e Roaster een nieuwsbron waaruit wij putten, maar dit is niet de meest actuele bron. Dit laatste moeten wij als dorp zijn. Er is in Berltsum genoeg te beleven, er worden vele activiteiten georganiseerd die via deze site gepubliceerd kunnen worden. In deze website richten wij ons voornamelijk op dorpsnieuws, waartoe wij ook het 'Wierster' nieuws rekenen.

Wij vragen dan ook uw medewerking aan het slagen van deze website. Uw
bijdrage in de vorm van tekst en foto's (maximaal 1600*1200 pixels) en/of agendapunten
kunt u sturen naar: berlikum@gmail.com

De redactie houdt zich het recht voor artikelen te herschrijven of te weigeren. Dit laatste geldt eveneens voor fotomateriaal en reacties op nieuwsberichten etc.

 

Zoeken

Agenda

Plaats: hele dorp
20-11-2017
Plaats: Bibliotheek Sint Annaparochie
24-11-2017 om 09:30
Plaats: Berltsum / Tichelersdyk
25-11-2017
Plaats: Kruiskerk
26-11-2017 om 00:00
Plaats: Berltsum
01-12-2017 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter: