Kopij

Deze website heeft voeding nodig in de vorm van nieuws- en agendabijdragen.

Enerzijds is onze dorpskrant Op 'e Roaster een nieuwsbron waaruit wij putten, maar dit is niet de meest actuele bron. Dit laatste moeten wij als dorp zijn. Er is in Berltsum genoeg te beleven, er worden vele activiteiten georganiseerd die via deze site gepubliceerd kunnen worden. In deze website richten wij ons voornamelijk op dorpsnieuws.

Wij vragen dan ook uw medewerking aan het slagen van deze website. Uw bijdrage in de vorm van tekst en foto's (maximaal 1600*1200 pixels) en/of agendapunten kunt u sturen naar: berlikum@gmail.com

Heeft u overige berichten, vragen, tips en/of opmerkingen dan kunt u eveneens een bericht sturen naar: berlikum@gmail.com. 
Of neem contact op met de reactieleden:
- Akke Zijlstra (algemeen lid)
- Johan Miedema (algemeen lid)
- Brecht Pasma (algemeen lid)
- Marja Tinga (algemeen lid)
- Ella Vis (penningmeester)

 

De redactie houdt zich het recht voor artikelen te herschrijven of te weigeren. Dit laatste geldt eveneens voor fotomateriaal.

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berltsum
15-10-2018
Plaats: Koepelkerk, Berlikum
19-10-2018 om 20:00
Plaats: Kruiskerk
21-10-2018 om 09:30
Plaats: Wier, Ioannis Theatertsjerke
21-10-2018 om 15:00
Plaats:
24-10-2018

Volg ons op Facebook of Twitter: