Colofon

Website Berlikum.com

Uitgave en Beheer: Stichting Op 'e Roaster
E-mail: berlikum@gmail.com

De redactie besteedt grote zorg aan de inhoud van de site. Voor een onverhoopt foute berichtgeving kan de redactie evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of te weigeren.

 

 

Dorpskrant Op 'e Roaster

Uitgave en Beheer:

Stichting Op 'e Roaster

Oplage:

28.000 exemplaren

Verschijnt 11x per jaar als losse, full-color katern bij 'de Stienser' in de gemeentes:

 

 

het dorp Tzummarum en 6 wijken in Leeuwarden

- Leeuwarderadeel,
- Ferwerderadiel,
- it Bildt,
- Menameradiel,
- Dongeradiel,

E-mail:

roaster.berlikum@gmail.com of

roasteradvertenties@gmail.com

 

De bezorging van de dorpskrant gebeurt door FRL. Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen, dan kunt u bij de SPAR een meenemen of contact met het bestuur opnemen via bovengenoemde mailadressen.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of te weigeren.

 

 

Kamer van Koophandel: 41003533

Rabobank: NL67 RABO 0341 7111 28

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Doopsgezinde Vermaning Berltsum
18-02-2018
Plaats: Ioannis Teatertsjerke in Wier
25-02-2018 om 15:00
Plaats: Berltsum, dagcentrum Berlinga State
28-02-2018 om 14:00
Plaats: hele dorp
02-03-2018 om 18:00
Plaats: It Heechhout
05-03-2018 om 19:30

Volg ons op Facebook of Twitter: