>> Gemeenteavond PG Berltsum
't Centrum
24 april 2014 19:45
>> Koningsnacht
meer informatie volgt
25 april 2014 20:00
>> Koningsdag
meer informatie volgt
26 april 2014
>> Kerkdienst
Koepelkerk
27 april 2014 09:30
>> Kofjemoarn voor 55-plussers
Groene Kruisgebouw
30 april 2014 10:00
>> adverteren
>> kopij
>> contact
>> colofon
>> disclaimer

Nieuws

« Vorige Volgende »

Dorpsplein Berltsum

Na jaren van voorbereiding is het dan zover. Op vrijdag 11 november a.s. wordt om 16.15 uur het nieuwe dorpsplein te Berltsum feestelijk geopend. Vanaf 15.30 uur worden de genodigden en de pers ontvangen in de kantine van SC

lees verder 9 november 2011

Nieuws van de Orgelconcertcommissie

Op 12 november 20.00 uur zal Sietze de Vries het orgel bespelen in de Koepelkerk te Berltsum.
Sietze de Vries (1973) ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim van Beek, Jan Jongepier en Jos Kooij. Aan het

lees verder 7 november 2011

Binnenkort bij Gymnastiekvereniging Berlikum: Pilates!!!

Wat is Pilates?
De afgelopen jaren is Pilates razend populair geworden bij jong en oud. Omdat je van Pilates op een ontspannen manier lange, slanke spieren krijgt, is het niet verwonderlijk dat ook Hollywood Pilates heeft

lees verder 6 november 2011

OV-chipkaart

‘Techniek’ roept manlief als ik weer eens hulpeloos naar knopjes sta te staren. Ik geef het volmondig toe. In techniek ben ik een ramp op twee benen. Kennelijk is het aan mijn gezicht af te lezen als ik mij meld met mijn gloednieuwe

lees verder 5 november 2011

Berltsum kiest voor behoud Stichting Berlikumer Belangen

Centraal in de vergadering van Stichting Berlikumer Belangen (SBB), donderdag 3 november in 't Centrum, stond de vraag of SBB een stichting kan blijven of omgeturnd moet worden naar een vereniging. Met een ruime meerderheid van

lees verder 4 november 2011

Diamanten huwelijk

dinsdag 1 november 2011 was het echtpaar Pieter Bosma en Trijntje Kingma uit Berltsum 60-jaar getrouwd.

Ze hebben dit samen met de gehele familie gevierd.

lees verder 4 november 2011

Winnaars toegangskaarten ”Het Grote STERRENGALA ”

Winnaars toegangskaarten ”Het Grote STERRENGALA ” bij Spar van Wigcheren.

Vele klanten deden onlangs mee aan een kassabonnen-actie van Spar van Wigcheren. Uit alle inzendingen werden 10 klanten getrokken. Daarmee wonnen

lees verder 3 november 2011

Reactie op krantenberichten

Naar aanleiding van de nieuwsbrief over stichting of vereniging zijn er artikelen in diverse kranten geplaatst door Hieke Joostema-Greidanus. Dit is niet de eerste keer. Dit heeft een negatieve uitstraling voor Berltsum. De discussie

lees verder 1 november 2011

We’ve got the Music

De beide Berltsumer korpsen kunnen terugkijken op een geslaagd gezamenlijk koffieconcert.
Ook “De Berltsumer Beagles” en de drumband van Klimop zetten hun beste beentje voor.
Zie bijgaande foto’ s voor een impressie van

lees verder 30 oktober 2011

Wie is een jonge kat kwijt?

Sinds zaterdag 29 oktober zwerft er een jonge kat rond in de omgeving van de Beiehof. Het is een rood/witte kat, aanhankelijk en niet schuw.
Ze loopt een beetje mank. Als dit jouw kat is, kom dan even langs op de Beiehof of

lees verder 30 oktober 2011

Fryske boeken te keap yn Berltsum

De stichting Boeken fan Fryslân hat no ek in ferkeappunt yn Berltsum. Hasto nocht om ris in moaie Fryske roman te lęzen, bist op siik nei in leuk Tomke-boekje foar dyn buorfamke of silst op kreambesite en sikest noch in moai

lees verder 29 oktober 2011

Koffieconcert We’ve got the Music.

Op zondag 30 oktober 2011 zullen de beide Berltsumer korpsen, onder leiding van Tjipke Pasma, samen een debuut concert geven.
Sinds augustus repeteren Muziekvereniging De Klimop en CMV De Bazuin samen. De eerste aanzet tot de

lees verder 27 oktober 2011

Nieuw dorpsplein al door jeugd gevonden

De eerste trucs op het verse dorpsplein. De goaltjes zijn maandag geplaatst. Opening van het plein is op 11 november.

lees verder 27 oktober 2011

Froulju Foar Froulju in opmars

Waar een bescheiden initiatief toe kan leiden wordt zichtbaar in Froulju Foar Froulju (FFF), Fries voor Vrouwen Voor Vrouwen. Het staat voor een netwerk van vrouwelijke ondernemers in voornamelijk het
noordwesten van Fryslân.

lees verder 24 oktober 2011

Ik wil naar mijn memmie toe

Zijn vrolijke petje verbloemt niet zijn stemming. Beteuterd stapt hij over het schoolplein mij tegemoet. Als hij mij in het vizier krijgt vervliegt zijn laatste restje zelfbeheersing. “Ik wil naar mijn memmie toe” huilt hij vanuit

lees verder 24 oktober 2011

40 jaar Elts syn Rol

In oktober 1971 werd de toneelvereniging Elts syn Rol opgericht. Zaterdag 22 oktober werd dit feestelijk gevierd met een reünie.
Van de 90 genodigden gaven maar liefst 70 gehoor en kwamen naar it Heechhout.

lees verder 22 oktober 2011

Vrijwilligers van it Heechhout in het nieuw

Zaterdag 22 oktober 2011 was de start van het nieuwe seizoen in dorpshuis it Heechhout.
Een nieuw seizoen in een nieuw jasje.
De vrijwilligers dragen vanaf vandaag deze nieuwe frisse outfit.

lees verder 22 oktober 2011

Vos in Berltsum op de foto.

Het stukje over de vos krijgt een vervolg. Nadat de vos bij Keunst en Kids op bezoek was geweest is de vos via de tuin van de buren naar de Fam. Westra geslopen.

De fam. Westra zat lekker aan een bakkie koffie, in de

lees verder 22 oktober 2011

Verslag overleg SBB met Burgemeester en Wethouders.

Jaarlijks is er een overleg tussen het dorpsbelang en de burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel. Hierbij is ook een afvaardiging van Undernimmend Berltsum/Wier aanwezig. Het is een uitwisseling van informatie over

lees verder 21 oktober 2011

Stand van zaken dorpsplein

Na enkele jaren voorbereiding is het dan zover. Op vrijdag 11 november a.s. wordt het nieuwe dorpsplein te Berltsum feestelijk geopend.
Programma:
15.30–16.00 uur Ontvangst genodigden

lees verder 20 oktober 2011

Vos in Berltsum

Donderdagmorgen rond half 11 staat Tjitske Miedema in de winkel, Keunst en Kids, bij het raam te bellen.

Tot haar verbazing ziet ze iets uit de struiken komen, wat te groot is voor een kat....Het is een Vos.

lees verder 20 oktober 2011

Inbraak sportkantine

dorpsgenoten,

Vannacht om 4.30 uur zijn er personen geweest die meenden dat ze meer recht hadden op de spullen in de kantine dan wij. Er zijn twee ramen stuk gegooid met een stoeptegel, waarvan 1 grote compleet stuk is.

lees verder 20 oktober 2011

Help ook mee in de strijd voor schoon drinkwater

Jaarlijks overlijden circa 1,5 miljoen kinderen als gevolg van vervuild drinkwater en slechte hygiëne. In Burkina Faso is het sterftecijfer heel hoog: 1 op de 5 kinderen sterft hier voor zijn/haar vijfde verjaardag

lees verder 20 oktober 2011

Maatschappelijke stage Hemmemapark

Klas 1 H3 van de Ulbe van Houten school heeft stage gelopen in het Hemmemapark. De essen en esdoorns kwamen in de verdrukking door de elzen. Ook de knotwilgen waren aan hun driejaarlijkse snoeibeurt toe. Wat een schoolklas met de

lees verder 19 oktober 2011

In het zonnetje gezet.

Maandagavond 17 oktober 2011 zijn 24 collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting in het zonnetje gezet. Deze groep collectanten kregen door mw. Francien Wit oorkondes en een kleine surprise uitgereikt voor hun trouwe

lees verder 18 oktober 2011

Oud papier

Wat een leuke avond heb ik gehad. Wat heb ik veel geleerd. En dat op een gewone vrijdagavond, maar wel de eerste vrijdag van de maand. De oud papier vrijdag. Als vervanger van mij twee meter man meld ik mij bij het vrijwilligerskorps

lees verder 17 oktober 2011

Let op: Ondernemers benaderd door internetgemeentegids.nl

Het kan zijn dat u als ondernemer uit de gemeente Menamerdiel door het bedrijf internetgemeentegids.nl bent benaderd.

Het kan zijn dat het bedrijf u vraagt om uw bedrijfsgegevens op de website www.internetgemeentegids.nl

lees verder 17 oktober 2011

Reünie Fűgelsang

In oktober bestaat het huidige Fûgelsang-gebouw 25 jaar. Aanvankelijk was de reünie in deze periode gepland. Echter, de verwachting is dat het gebouw i.v.m. nieuwbouw medio 2012 gesloopt gaat worden. Reden te meer om deze

lees verder 14 oktober 2011

Flapdrol

Hondenpoep is een favoriet onderwerp van gesprek. Als ik mijn gesprekspartner mag geloven dan schrijf ik er ook altijd over. Dat is wat ik haar hoor zeggen tegen een andere dorpsgenote die ik niet zo goed ken en zij mij blijkbaar

lees verder 11 oktober 2011

Hofkesjonge

Op 1 oktober heeft de onderhoudsgroep Hemmemapark haar jaarlijkse fruitplukmorgen gehouden. Met het geplukte fruit worden de ‘rekeningen’ in natura vereffend met degenen die hand- en spandiensten hebben geleverd.
De

lees verder 10 oktober 2011

Snertdag 22 oktober

Op zaterdag 22 oktober houdt de jeugd van Kv Berlikum een snertactie van uit haar clubgebouw op het kaatsveld.
De opbrengst gaat naar het jeugdkaatsen yn Berltsum.

1 liter snert kost € 6, -

lees verder 10 oktober 2011

De superhelden van Okidoki

Een speciale uitnodiging was voor deze pake-redacteur reden om samen met de kleinzoon een bezoek te brengen aan kinderopvang Okidoki in Berltsum. Wat was het geval. Ook Okidoki sluit aan bij de start van de Kinderboekenweek met als

lees verder 9 oktober 2011

Bericht van Kommisje Berltsumer Feilingdei

De eerste Berltsumer Feilingdei zit er op!

En wat een fijne dag hebben we gehad. Ongeveer 2500 – 3000 bezoekers vonden het de moeite waard om naar ons evenement te komen. Het bleek dat wij als organisatie de juiste toon

lees verder 9 oktober 2011

Nieuwe datum en andere locatie vergadering over Stichting of Vereniging

Oplettende lezers hebben doorgegeven dat de datum van 18 oktober in de herfstvakantie valt.
SBB vindt dat iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld moet worden om de vergadering bij te wonen. Wij hebben de vergadering

lees verder 6 oktober 2011

It Piipskoft zoekt Penningmeester (m/v)

Jeugdsoos It Piipskoft is op zoek naar :

Penningmeester (m/v)

Op vrijwillige basis, voor 1 ŕ 2 uur per week.

lees verder 5 oktober 2011

Bestuurscursus voor jongeren uit Noordwest Friesland

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en Doarpswurk organiseren in november een bestuurstraining voor nieuwsgierige jongeren. Twaalf meiden en jongens uit Noordwest Friesland kunnen mee doen aan de cursus ‘Board surfing, samen

lees verder 28 september 2011

Gebitsmassage

Mijn tandarts vond het beter. Dus poetste ik jarenlang braaf mijn tanden met een elektrische borstel. Tot het moment dat het ding het begaf en ik stilzwijgend ben overgestapt op de ouderwetse variant. De tandarts heb ik nooit weer

lees verder 28 september 2011

Gymvereniging zoekt train(st)er

Onze trainster Karin Verploeg stopt met het lesgeven van onze damesgroep.
Daarom zoeken wij als gymvereniging Berlikum een enthousiaste trainer/ster.
De lessen zijn elke dinsdag van 19:30 - 20:30 uur in het gymlokaal.

lees verder 27 september 2011

TDF cafe straatkaats toernooi.

Zondagmorgen vanaf 10.00 uur was er op it Skil het TDF cafe straatkaats toernooi.
Hier de foto's van dit sportieve evenement.


lees verder 25 september 2011

Eerste Berltsumer Feilingdei groot succes.

Zaterdag 24 september van 10.00 uur tot 15.00 uur werd de eerste Berltsumer Feilingdei gehouden.
Er was veel belangstelling voor dit mooie evenement.
De route begon in het houtstek waar de veilingklok in rap tempo

lees verder 24 september 2011

Berltsumer Feilingdei

Zaterdag 24 september 2011 is in Berltsum de Tichelersdyk (tot aan de huidige Markthal) het podium van de Berltsumer Feilingdei. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur is er voor u als bezoeker veel te zien en te beleven.

lees verder 22 september 2011

Touringcar vanuit Berlikum naar CD-presentatie DIE TWA .

Speciaal voor de fans uit Berlikum en nabije omgeving rijdt er een DIETWA-bus van Frisian Travel van Berlikum naar Feanplaza in Heerenveen en na afloop weer terug.

De bus vertrekt om 19.30 vanaf het plein voor de

lees verder 22 september 2011

Berltsumer Feilingdei

Dinsdagavond is een groepje historische 'Berltsumers' gesignaleerd op zoek naar de 'Alde Feiling' van Berltsum.
De Commissionair, gardenier, tuinder, omroeper, grossier en enkele vrouwen en kinderen leken enigszins verdwaald in

lees verder 21 september 2011

Berltsum docht mei oan it Keppelfeest

Sneon 17 septimber waard it Keppelfeest iepene mei 60 doarpen en stęden die elk in
flage hiene fan harren plak mei in moaie tekst derop. De Fryske Beweging bestiet
dit jier 60 jier en derôm wurdt der elke dei in flage

lees verder 21 september 2011

It Piipskoft gaat weer los

23 september staan vanaf half acht de vrijwilligers van het Piipskoft weer klaar om de kinderen van de basisschoolgroepen 6, 7 & 8 van harte te verwelkomen op deze eerste dag van de herfst.

lees verder 20 september 2011

Aandacht via de radio.

Deze hele week is er iedere dag in het radioprogramma Omnium op Omrop Fryslan aandacht voor de Berltsumer Feilingdei. De oud-gerniers Klaas Osinga en Sjoerd v.d. Meij vertellen dan verhalen van vroeger over de Berltsumer Feiling.

lees verder 19 september 2011

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten N-W Friesland bestaat dit jaar 10 jaar.

Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en besteden er op deze wijze daarom ook aandacht aan.
Het Sug is gestart op 19 september 2001. Het eerste steunpunt was op de locatie in Saxenoord in Franeker.
Een steunpunt

lees verder 17 september 2011

Opbrengst voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Berltsum heeft € 2096,27 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

lees verder 17 september 2011

Meile Post start binnenkort Streetdefense voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.

Wat is Streetdefense nou eigenlijk?
Het is een vecht- en verdedigingssport speciaal ontwikkeld voor jullie mannen en vrouwen om zowel conditie als weerbaarheid te vergroten. Het verdedigingsgedeelte is om je zo goed mogelijk

lees verder 16 september 2011

Tsjerke Wier

Iepen Dei op sneon 17 septimber 2011,
fan moarns 10.30 oant middeis 14.30 oere.

De restauraasje is op de helte. In goed momint om eefkes te sjen hoe’t soks yn syn wurk giet.

lees verder 15 september 2011

Foto's Duitse bierfeestavond

Tijdens de Duitse bierfeestavond heeft Bianca Renzema van 'Keunst & Kids' foto's gemaakt.
Dezen zijn inmiddels klaar en super mooi geworden. De foto's liggen in de winkel van Keunst & Kids en zijn voor 2,50 euro bij hen te koop!

lees verder 14 september 2011

De Fugelsang gaat van start!

Na een ietwat regenachtige zomervakantie, is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Ook op de Fugelsang werden de deuren vol enthousiasme weer geopend. De leerlingen vonden de eerste dag maar wat spannend in een nieuwe lokaal met een

lees verder 14 september 2011

Hofkesjonge

Zover is het dus al. Loop ik in de vroege zondagochtend een dorpsgenoot met zijn dochtertje tegen het lijf in het Hemmemapark, is het eerste wat hij zegt 'Oei, dit zal wel weer iets voor berlikum.com worden'. En dat vanwege dat

lees verder 12 september 2011

Nachtkaatsen begint uur eerder dan gepland!! (19:30 uur)

Gezien de grote opkomst (maar liefst 32 parturen)heeft het bestuur besloten om een uur eerder te beginnen.

Het begint dus om 19.30 uur en dus NIET om 20.30 uur.

lees verder 8 september 2011

Nationale Orgeldag / Monumentendag 10 september 2011

Op zaterdag 10 september 2011 vindt voor de tiende achtereenvolgende maal de Nationale Orgeldag plaats. Zoals gebruikelijk valt deze dag samen met de zaterdag van de Open Monumentendag. Doelstelling van deze dag is zoveel mogelijk

lees verder 8 september 2011

Wij willen geen zoutzak

De bewoners uit de regio Noord-west Fryslân gaan zich deze week fel verzetten tegen het voorgenomen besluit van minister Verhagen om Frisia Zout nog tot 2021 de mogelijkheid te geven om onder het land in NW-Fryslân zout te winnen.

lees verder 7 september 2011

Bijzonder concert met Patrick Curfs en Arjan Breukhoven

Zaterdagavond 10 september a.s. om 20.00 uur zal er een bijzonder concert zijn in de Kruiskerk van Berltsum. Dit concert wordt verzorgd door
saxofonist Patrick Curfs en organist Arjan Breukhoven.
Beide musici staan

lees verder 5 september 2011

Highway to heaven

Mijn verkering bracht me ooit in Berltsum. En hoewel Berltsum en mijn geboortedorp St. Anna maar vier kilometer uit elkaar liggen, ervoer ik een mentaliteit die mij hogelijk verbaasde. ‘Ze hebben het hier wel ontzettend met zichzelf

lees verder 4 september 2011

video's dorpsfeest op You Tube

Op You Tube circuleren al een aantal filmpjes van het dorpsfeest. Klik op de onderstaande linkjes

freonen fan Berltsum live

lees verder 4 september 2011

Gespot

Het dorpsfeest werd deze week voorafgegaan door een ander feest voor voetbal minnend Berltsum. Maar liefst 3-0 stond er op het scorebord in het voordeel van Berltsum.

De rivaliteit blijft niet beperkt tot het sportveld,

lees verder 2 september 2011

Spring demonstratie Gymvereniging Berlikum.

Donderdagmiddag vanaf 12.15, op het sportveld van SC Berlikum, hield Gymnastiekvereniging Berlikum een spring demonstratie op een 12 meter lange airtumblingbaan.
Jonge en de wat oudere dames sprongen vol enthousiasme.

lees verder 1 september 2011

Kofjemoarn mei Reitse

Donderdagmorgen vanaf half 10 stond de koffie met appeltaart alweer klaar in de feesttent.
De Oldehovekapel bracht met de polka's, walsen en marsen de juiste sfeer.
Vol spanning werd afgewacht wie de winnaar was van de

lees verder 1 september 2011

Mooier dan op zijn mooist!

De freonen van Berltsum live was een groot succes.
Vanaf 22.30 uur tot zeker 1.30 uur spetterden de Berltsumer freonen op het podium.
Wat een talent uit ons prachtige Berltsum samen in één groot spektakel.

lees verder 1 september 2011

Dorpsfeest 2011 - Sport- en spelmiddag

Het dorpsfeest is nog niet officieel gestart , maar voor de basisschooljeugd van groep 1 t/m 8 was er alvast een sport- en spelmiddag georganiseerd.

Tijdens het feest blijven we de activiteiten op de voet volgen. De

lees verder 31 augustus 2011

Bericht van het Sug

Vanaf 1 september kunt u weer terecht op de spreekuren van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten kortweg Sug.
Dit voor mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale zekerheid zoals hulp bij het

lees verder 31 augustus 2011

Ophaaldag oud papier een week later

Let op: de ophaaldag oud papier wordt i.v.m. het dorpsfeest verschoven van vrijdag 2 september naar vrijdag 9 september a.s.

lees verder 31 augustus 2011

De freonen fan Berltsum live deel 6

klik hier voor het verhaal achter Siety en Tjeerd en het dorpsfeest 2008


lees verder 30 augustus 2011

Oproep: Vrijwilligers nodig voor de Berltsumer Feilingdei

Hallo Berltsumers.

Afgelopen week bent u d.m.v. de site Berlikum.com op de hoogte gebracht van DE BERLTSUMER FEILINGDEI.
De veilingdag komt nu met rasse schreden dichterbij en we hebben voor deze dag nog een

lees verder 30 augustus 2011

Drukte verwacht bij derby SC Berlikum - Minnertsga

Berltsum - De derby SC Berlikum - Minnertsga staat morgenavond (30 augustus) op het programma. Om 19.30 uur wordt er voor dit competitietreffen afgetrapt. Het is een geweldige openingswedstrijd voor SC Berlikum als debutant in de 2e

lees verder 29 augustus 2011

Vrijwilligers in het groen

‘Wat een super idee’ dacht ik vanochtend bij het wakker worden toen ik flarden opving van het gesprek van Femke de Walle, als dorpsomroeper van Omrop Fryslân, met een mevrouw uit Boyl. Die mevrouw woonde nu zo’n 24 jaar in dit

lees verder 28 augustus 2011

Bliid Boadskip Sjongers zoeken techneut

Heb jij plezier om met geluid “te spelen”??
Piano aansluiten, microfoons op de juist plek, hoe komt het geluid over?

Wij zoeken zo IEMAND.

lees verder 28 augustus 2011

Afsluiting dorpsfeest: Tentdienst!

Na alle festiviteiten van het dorpsfeest is er op zondag 4 september de traditionele tentdienst in de feesttent op het nieuwe dorpsplein, georganiseerd door de gezamenlijke Berltsumse kerken. Om 11.00 uur staat de tent opgeruimd en

lees verder 28 augustus 2011

Berltsumer Feilingdei 2011

De Kommisje Berltsumer Feilingdei heeft als doel het organiseren van een authentieke veilingdag. Het is vooral de bedoeling om het beleven van de veiling zoals die in het verleden plaatsvond in het heden terug te brengen en door

lees verder 26 augustus 2011

Luister vooral niet naar Piet Paulusma!!

BBQ-tip van familie Knol uit Berltsum wint prijs

Berlikum– 25-08-2011
De familie Knol uit Berltsum deed onlangs mee aan een BBQ-actie van Spar. Uit alle inzendingen uit het hele land werd de tip van de Berltsumer

lees verder 25 augustus 2011

De freonen fan Berltsum live deel 5

klik snel hier dan stellen we de vocalisten aan u voor

Wilt u nog een keer alle stukjes op een rijtje?

lees verder 24 augustus 2011

Glazenstadloop maakt zich op voor de zevende editie

Sportvereniging Friesland en de tuinders van Berltsum en Bitgum organiseren zaterdag 10 september de zevende Glazenstadloop, een gezellig hardloopgebeuren in het kassengebied van de beide dorpen.
Het maximale aantal deelnemers

lees verder 24 augustus 2011

Open repetitie Bliid Boadskip Sjongers

Altijd al het gevoel gehad van: ik wil eens gaan zingen?
Dan moet je komen op de open repetitie op maandag 05 september a.s.

Je bent van harte welkom en je kan eens met eigen ogen en oren ervaren wat er zoal op

lees verder 24 augustus 2011

freonen fan Berltsum live deel 4

Na het lezen van de stukjes over de bands; SLAG en JEAN, zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de laatste 2 delen.
De blazers en de vocalisten!!

lees verder 23 augustus 2011

Pruimentijd

Eén pruimenboom in de achtertuin, iets van 35 potten jam en bakjes pruimensaus en pruimentaarten. Ik schat dat er nog zo’n tien potjes aan de takken hangen. Samen met de schare gewillige afnemers (waag het eens om te bedanken) zal

lees verder 22 augustus 2011

Sjongendewiis Berltsum

Bij het schrijven van dit artikel is het nog volop vakantietijd. Toch moeten we vooruit denken, want het nieuwe koorseizoen staat voor de deur.
Woensdag 7 september gaan we weer van start. We beginnen om half acht en nieuwe

lees verder 20 augustus 2011

Expositie schilderijen Mieke Vastrick en Anneke Westra

Mieke Vastrick (Berltsum) en Anneke Westra (Bitgummole) stellen hun schilderijen tentoon, zaterdag 10 en zondag 11 september in Atteljee Anneke.

Mieke tekent en schildert al vanaf haar kleutertijd. Maar hoe gaat dat.

lees verder 20 augustus 2011

Freonen Fan Bertsum Live deel 3

Leer de mensen kennen, met in dit deel de leden van de band JEAN.

Freerk

lees verder 19 augustus 2011

Vruchtbaar Berlikum

Hij woont al jaren in Burgum, maar is geboren en getogen in Berltsum. Hij is een groot tuinliefhebber en kent de geschiedenis van zijn geboortedorp als geen ander.

Afgelopen juli raakte hij in contact met Johan van

lees verder 19 augustus 2011

Freonen Fan Bertsum Live deel 2

Freonen Fan Berltsum Live, leer de mensen kennen.
In dit deel kunnen we kennis maken met de leden van de band SLAG
<

lees verder 17 augustus 2011

De Freonen fan Berltsum Live 2011

In de aanloop naar ons dorpsfeest gonst het van geruchten, onder andere over Freonen fan Berltsum Live.
Klik hier voor het laatste nieuws

lees verder 13 augustus 2011

Piepend geluid in de nacht

Heeft u dat ook wel eens? U hoort een rare hoge piep in deze tijd van het jaar en heeft geen idee wat het is.
De laatste tijd is, soms wel tot diep in de nacht, een geluid te horen die men normaal gesproken niet hoort. Een

lees verder 11 augustus 2011

Regels zijn regels

Regels zijn heilig in ons land. Nu zal elk weldenkend mens begrijpen dat regels nodig zijn om een maatschappij goed te laten functioneren. Regels zijn niet altijd leuk, maar goed, voor de lieve vrede doe je wat. Ze worden pas echt

lees verder 9 augustus 2011

KPN regelt alles

Bijna ontplofte ik. Gewoon op mijn bureaustoel, met de telefoon aan mijn oor. Wat ik eigenlijk nooit doe, deed ik vandaag. Ik kwakte de hoorn op de haak. Hoe onfatsoenlijk, maar sommige bedrijven slagen er keer op keer in mij het

lees verder 3 augustus 2011

Klaas Peter Osinga opent loting PC met gedicht

Klaas Peter Osinga opende gister de loting van de 158ste PC met een mooi gedicht.

Het gebeuren is niet alleen op de foto te zien. Via onderstaande link ziet u ook de opname van Klaas Peter die het gedicht voorleest.

lees verder 2 augustus 2011

Vakantie lytse bieb

de Lytse Bieb is gedurende de schoolvakantie
van 1 t/ 28 augustus gesloten.

Maandag 29 augustus (= laatste schoolvakantieweek) is de Lytse Bieb weer open.

lees verder 28 juli 2011

De grote verandering

De laatste tijd bespeur ik mij een merkwaardige verandering. Of het een ander opvalt dat weet ik niet. Mij zeker wel. Was ik niet degene die moest toegeven dat de Huishoudbeurs toch wel een beetje leuk was. Was ik niet degene die

lees verder 27 juli 2011

Fanta fiets naar de Wiersterdyk

Hieke Joostema heeft de blitse Fanta fiets van de Fanta actie bij de Spar gewonnen.

Het betrof een eigen actie samen met Fanta Orange.

lees verder 26 juli 2011

dorpsfeestnieuws op www.oranjenationaal.nl

Nog enkele weken en dan....
is het dorpsfeest.
Het is natuurlijk erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle ins en outs.

lees verder 26 juli 2011

VOORINSCHRIJVING GLAZENSTADLOOP BERLIKUM GEOPEND.

MAXIMAAL 400 DEELNEMERS.
De Sportvereniging Friesland en de tuinders van Berlikum/Beetgum organiseren zaterdag 10 September voor de 7e keer de Glazenstadloop.

lees verder 26 juli 2011

Kleuters op bezoek bij versierde wagen.

vrijdag 22 juli stond de kinderen van groep 1 & 2 van de OBS Lyts Libben een grote verrassing te wachten...
Met het treintje werd afgereisd naar een "geheime" locatie waar de kar van het dorpsfeest al in vol

lees verder 25 juli 2011

Vakantie!!!

Vandaag was voor de leerlingen van Lyts Libben en de Fűgelsang de laatste schooldag. Een feestelijke dag met spelletjes en pannenkoeken eten. Het weer heeft ervoor gezorgd dat het een geslaagde dag was. De redactie wenst iedereen een

lees verder 21 juli 2011

Berlikumer Vlag

De voorbereidingen voor het dorpsfeest zijn in volle gang. Het is natuurlijk extra feestelijk als tijdens het feest de vlag buiten hangt. Heeft u wel eens aan de Berlikumer vlag gedacht!

lees verder 20 juli 2011

Piipskoftkamp gaat niet door!

Helaas kan het Piipskoft kamp dit jaar niet plaatsvinden!
Er hebben zich helaas te weinig piiraten aangemeld, om een complete bemanning bij elkaar te krijgen, helaas vaart dit jaar dus het Piiratenschip aan onze steiger

lees verder 19 juli 2011

Stuur een vakantiefoto!!

Wie herkent niet die sterke verhalen naar aanleiding van de vakantiefoto’s? Naar die foto’s zijn wij opzoek. Dus heb je iets aparts, bijzonders, moois, grappigs, spectaculairs, aangrijpends, iets niet te geloven mee gemaakt of

lees verder 18 juli 2011

Pupillen winnen NK

Corné Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen zijn zaterdag 16 juli Nederlands kampioen geworden.

Er stonden 23 parturen op de lijst.
In de eerste omloop wonnen de jongens van Arum.

lees verder 16 juli 2011

>> laatste editie
>> informatie
>> archief