Nieuws

Zaterdag Tiny House evenement in Berltsum.

Gepubliceerd op: 19 oktober 2017 18:27
Op zaterdag 21 oktober is er een evenement rondom Tiny Houses in Berltsum. Het evenement is een vervolg op het door FNP Menameradiel gebrachte initiatiefvoorstel van 20 april j.l..

Utveksel Aarhus: Rethink the Village! SBB bezoekt Denemarken

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017 19:42
Soms heb je dat.. sta je ineens als bestuurslid van SBB op een lijst voor een bezoek aan Denemarken. En vraag je je af.. wat kan ik, wat kunnen wij als Berltsummers toevoegen aan een uitwisseling met een andere dorpen in Denemarken.

De Vrijwilligerscentrale zoekt nieuwe vrijwilligers!

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017 19:13
Heb je regelmatig wel een paar uurtjes over om iets voor een ander te betekenen? Meld je dan bij ons aan als vrijwilliger. Er is voor iedereen wel iets passends te vinden.

Dick Abma ontvangt ingeblikte Us Jier krant

Gepubliceerd op: 14 oktober 2017 09:24
Donderdag 5 oktober hebben we Us Jier 2017 afgesloten. Dick Abma uit Berltsum heeft tijdens dit afscheidsmoment een 'ingeblikte' Us Jier ôfskiedskrante ontvangen in het gemeentehuis in Menaam. Abma is de initiatiefnemer van de krant.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017 12:02
De vergaderingen zijn na de zomervakantie weer opgepakt. Wij hebben inmiddels alweer drie vergaderingen gehad. Twee reguliere en een vergadering met de gemeente Menameradiel.

Persbericht: De Laatste Eer Berlikum ontvangt De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017 11:55
Dinsdag 26 september kreeg het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg uitgereikt. Dit heugelijke feit vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het afscheid van bode Wimmie Wassenaar....

persbericht 'voorstellen bode' De Laatste Eer

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017 11:29
De Laatste Eer verwelkomt nieuwe bode Fan wa bist ien en wêr komst wei? Afgelopen 26 september namen we afscheid van Wimmie Wassenaar als bode van onze vereniging. Bij die gezellige en geslaagde bijeenkomst stelde Sybren Klaas Visser, ...

Stremming en verkeershinder Kleasterdyk en busomleiding

Gepubliceerd op: 08 oktober 2017 09:22
Maandag 09 en 10 oktober (stremming): Kleatserdyk (binnen de bebouwde kom) te Berltsum is gestremd tussen maandag 09 oktober 2017 - 6:00 uur tot en met 10 oktober 2017 - 24:00 uur. Omrijden kan via het Industrieterrein Berltsum West via de wegen De ...

Prachtig stuk over de afscheidskrant van gemeente Menameradiel in het Friesch Dagblad

Gepubliceerd op: 08 oktober 2017 08:55
In het Friesch Dagblad van 6 oktober jl. stond een prachtig stuk over de afscheidskrant van gemeente Menameradiel. Lees hieronder het stuk!

Foto's bestellen?

Zoeken

Agenda

Plaats: Kruiskerk
22-10-2017 om 09:30
Plaats: Ioannes Theatertsjerke, Lautawei 5A te Wier
22-10-2017 om 15:00
Plaats: Berltsum in Berlingastate
26-10-2017 om 10:00
Plaats: Lautatun, Wier
27-10-2017 om 19:00
Plaats: Ioannes Theatertsjerke, Lautawei 5A te Wier
28-10-2017 om 20:00

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten