Nieuws

Ophaaldienst snoeiafval gemeente Waadhoeke gewijzigd

Gepubliceerd op: 23 september 2018 20:26
Veel inwoners uit Berltsum hebben snoeiafval dat voorheen in bepaalde weken werd opgehaald. Dat systeem is per 1 januari 2018 ingrijpend veranderd. De bewoners moeten bij snoeiafval uiterlijk twee werkdagen voor het ophalen contact opnemen met Omrin...

Lichtmasten geplaatst

Gepubliceerd op: 21 september 2018 15:45
De gemeente Waadhoeke heeft de afrondende werkzaamheden door lichtmasten in de Buorren, de Piip en op de parkeerplaats It Dok in Berltsum te plaatsen, voltooid. De lichtmasten zijn enerzijds authentiek, anderzijds hebben ze een moderne uitvoering do...

Start Week van de valpreventie op maandag 1 oktober in Tzummarum

Gepubliceerd op: 18 september 2018 05:55
Fysio Eijzenga gaat zich actief inzetten voor de Week van de valpreventie. De week vindt plaats van maandag 1 tot en met 7 oktober. 

Primeur in Fryslân: Gemeente Waadhoeke start als eerste in de provincie met ANWB AutoMaatje!

Gepubliceerd op: 18 september 2018 03:52
De Skûle welzijn start op 3 oktober om 16.15 uur bij Dorpshuis Nij Franjum in Marsum met een feestelijke eerste rit in Waadhoeke met ANWB AutoMaatje. De opening zal gedaan worden door de wethouder mw. Boukje Tol van Waadhoeke.

Borrel- & muzieknoten quiz!

Gepubliceerd op: 16 september 2018 08:29
Een gezellige muziekquiz. Een avond lang plezier voor jong & oud en de opbrengst is voor it Piipskoft!

Cognitieve Fitness - In Ons Huis te Bitgum.

Gepubliceerd op: 15 september 2018 11:44
Cognitieve Fitness is een cognitieve trainingsmethode met een neurowetenschappelijke insteek. 

Kuiertocht in Berltsum.

Gepubliceerd op: 12 september 2018 12:31
Op zaterdag 29 september 2018 organiseert muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht.

Sútelaksje fan it Fryske Boek

Gepubliceerd op: 11 september 2018 21:07
Bestuur en vrijwilligers van Stichting Documentatie Centrum ‘De Grúsert’ Berltsum komen vrijdagavond 14 september en zaterdagmorgen 15 september bij alle inwoners van Berltsum langs met een kruiwagen vol Friese boeken. De bedoelin...

Open repetitie Bliid Boadskip Sjongers

Gepubliceerd op: 11 september 2018 21:01
Zingen bij de Bliid Boadskip Sjongers “Zingen verruimt je geest”! Op MAANDAG 17 september a.s. is er de mogelijkheid om dat zelf eens te ervaren. Dan is er nl. een OPEN REPETITIE van de Bliid Boadskip Sjongers in de Kruiskerk aan d...

Foto's bestellen?

Zoeken

Agenda

Plaats: In Ons Huis Bitgum
27-09-2018 om 09:00
Plaats: Berltsum
29-09-2018
Plaats: Koepelkerk
30-09-2018 om 09:30
Plaats: It Heechhout
01-10-2018 om 19:30
Plaats: hele dorp
05-10-2018 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter:

 
 Oudere berichten